نتایج جستجو برای عبارت :

ایزوگام‌‌شیروانی

ایزوگام کاری بر روی شیروانی
ایزوگام کاری مناسب برای شیروانی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
چرا که در صورت نصب ایزوگام بی کیفیت، به خوبی به سطح شیروانی نمی چسبد و موجب جمع شدن هوا در زیر ایزوگام می شود
و همین طور به دلیل سطح شیب دار و ناصاف شیروانی اجرای ایزوگام بر روی آن مشکل تر است.
برای ایزوگام کردن شیروانی بهتر است از ایزوگام دولایه مرغوب استفاده کنیم.
زیرسازی مناسب در ایزوگام کردن شیروانی نقش بسزایی دارد.
قبل از ایزوگام کاری باید با ا
ایزوگام , قیمت رول ایزوگام , قیمت رول ایزوگام مشهد , قیمت ایزوگام شرق مشهد در شیراز , قیمت ایزوگام شرق مشهد بدون نصب , قیمت ایزوگام , قیمت روز ایزوگام در سال , قیمت ایزوگام سال ۹۸ , قیمت ایزوگام ارومیه , قیمت ایزوگام تبریز , قیمت ایزوگام در شیراز دیوار , ایزوگام شیراز بام , قیمت ایزوگام شرق دنیا آباده , ایزوگام ایران شرق , ایزوگام کار در شیراز , قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان , دیوار شیراز ایزوگام , عکس ایزوگام , بهترین ایزوگام , ایزوگام قزوین , ایزوگا
ایزوگام , قیمت رول ایزوگام , قیمت رول ایزوگام مشهد , قیمت ایزوگام شرق مشهد در شیراز , قیمت ایزوگام شرق مشهد بدون نصب , قیمت ایزوگام , قیمت روز ایزوگام در سال , قیمت ایزوگام سال ۹۸ , قیمت ایزوگام ارومیه , قیمت ایزوگام تبریز , قیمت ایزوگام در شیراز دیوار , ایزوگام شیراز بام , قیمت ایزوگام شرق دنیا آباده , ایزوگام ایران شرق , ایزوگام کار در شیراز , قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان , دیوار شیراز ایزوگام , عکس ایزوگام , بهترین ایزوگام , ایزوگام قزوین , ایزوگا
ایزوگام , قیمت رول ایزوگام , قیمت رول ایزوگام مشهد , قیمت ایزوگام شرق مشهد در شیراز , قیمت ایزوگام شرق مشهد بدون نصب , قیمت ایزوگام , قیمت روز ایزوگام در سال , قیمت ایزوگام سال ۹۸ , قیمت ایزوگام ارومیه , قیمت ایزوگام تبریز , قیمت ایزوگام در شیراز دیوار , ایزوگام شیراز بام , قیمت ایزوگام شرق دنیا آباده , ایزوگام ایران شرق , ایزوگام کار در شیراز , قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان , دیوار شیراز ایزوگام , عکس ایزوگام , بهترین ایزوگام , ایزوگام قزوین , ایزوگا
ایزوگام , قیمت رول ایزوگام , قیمت رول ایزوگام مشهد , قیمت ایزوگام شرق مشهد در شیراز , قیمت ایزوگام شرق مشهد بدون نصب , قیمت ایزوگام , قیمت روز ایزوگام در سال , قیمت ایزوگام سال ۹۸ , قیمت ایزوگام ارومیه , قیمت ایزوگام تبریز , قیمت ایزوگام در شیراز دیوار , ایزوگام شیراز بام , قیمت ایزوگام شرق دنیا آباده , ایزوگام ایران شرق , ایزوگام کار در شیراز , قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان , دیوار شیراز ایزوگام , عکس ایزوگام , بهترین ایزوگام , ایزوگام قزوین , ایزوگا
ایزوگام , قیمت رول ایزوگام , قیمت رول ایزوگام مشهد , قیمت ایزوگام شرق مشهد در شیراز , قیمت ایزوگام شرق مشهد بدون نصب , قیمت ایزوگام , قیمت روز ایزوگام در سال , قیمت ایزوگام سال ۹۸ , قیمت ایزوگام ارومیه , قیمت ایزوگام تبریز , قیمت ایزوگام در شیراز دیوار , ایزوگام شیراز بام , قیمت ایزوگام شرق دنیا آباده , ایزوگام ایران شرق , ایزوگام کار در شیراز , قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان , دیوار شیراز ایزوگام , عکس ایزوگام , بهترین ایزوگام , ایزوگام قزوین , ایزوگا
 
اجرا ایزوگام روی دیوار ساختمان در کرج: در مناطقی از که میزان بارندگی چشمگیر می باشد و احتمال نفوذ آب در دیوار بالا است علاوه بر ایزوگام کاری سطح پشت بام، به ایزوگام کاری دیوار نیز می پردازند. زیرا نفوذ آب به دیوارها و نم گرفتن آن سبب آسیب رسیدن به دیوار و در نهایت خرابی آن خواهد شد. از این رو در مناطقی با آب و هوای مرطوب لازم است که ایزوگام کاری دیوار به نحو صحیح انجام گیرد و فقط ایزوگام کاری پشت بام کافی نیست. البته اگر از شیروانی برای عای
ایزوگام , قیمت رول ایزوگام , قیمت رول ایزوگام مشهد , قیمت ایزوگام شرق مشهد در شیراز , قیمت ایزوگام شرق مشهد بدون نصب , قیمت ایزوگام , قیمت روز ایزوگام در سال , قیمت ایزوگام سال ۹۸ , قیمت ایزوگام ارومیه , قیمت ایزوگام تبریز , قیمت ایزوگام در شیراز دیوار , ایزوگام شیراز بام , قیمت ایزوگام شرق دنیا آباده , ایزوگام ایران شرق , ایزوگام کار در شیراز , قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان , دیوار شیراز ایزوگام , عکس ایزوگام , بهترین ایزوگام , ایزوگام قزوین , ایزوگا
ایزوگام , قیمت رول ایزوگام , قیمت رول ایزوگام مشهد , قیمت ایزوگام شرق مشهد در شیراز , قیمت ایزوگام شرق مشهد بدون نصب , قیمت ایزوگام , قیمت روز ایزوگام در سال , قیمت ایزوگام سال ۹۸ , قیمت ایزوگام ارومیه , قیمت ایزوگام تبریز , قیمت ایزوگام در شیراز دیوار , ایزوگام شیراز بام , قیمت ایزوگام شرق دنیا آباده , ایزوگام ایران شرق , ایزوگام کار در شیراز , قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان , دیوار شیراز ایزوگام , عکس ایزوگام , بهترین ایزوگام , ایزوگام قزوین , ایزوگا
 
مراحل نصب ایزوگام دیوار توسط شرکت گوهر ابنیه پایتخت : در مناطقی از که میزان بارندگی چشمگیر می باشد و احتمال نفوذ آب در دیوار بالا است علاوه بر ایزوگام کاری سطح پشت بام، به ایزوگام کاری دیوار نیز می پردازند. زیرا نفوذ آب به دیوارها و نم گرفتن آن سبب آسیب رسیدن به دیوار و در نهایت خرابی آن خواهد شد. از این رو در مناطقی با آب و هوای مرطوب لازم است که ایزوگام کاری دیوار به نحو صحیح انجام گیرد و فقط ایزوگام کاری پشت بام کافی نیست. البته اگر از شی
نصب ایزوگام یكی از مهم ترین بخش های عایق كاری می باشد. باید توجه كنید كه اگر ایزوگام با بهترین كیفیت ممكن را هم تهیه كنید ولی نصب ایزوگام را درست انجام ندهید غیر قابل كارآیی خواهد شد. برای نصب ایزوگام چراغ شعله پخش كن نیاز می باشد كه ایزوگام با داغ شدن نصب می شود. برای نصب ایزوگام تیغ موكت بری و دستكش نسوز و ماله بند نیز لازم است. برای نصب ایزوگام باید سطح مورد نظر تمیز شود و آلودگی های آن از بین برود و سپس باید ترك ها را پوشاند.
نصب ایزوگام
نصب ایزوگام یكی از مهم ترین بخش های عایق كاری می باشد. باید توجه كنید كه اگر ایزوگام با بهترین كیفیت ممكن را هم تهیه كنید ولی نصب ایزوگام را درست انجام ندهید غیر قابل كارآیی خواهد شد. برای نصب ایزوگام چراغ شعله پخش كن نیاز می باشد كه ایزوگام با داغ شدن نصب می شود. برای نصب ایزوگام تیغ موكت بری و دستكش نسوز و ماله بند نیز لازم است. برای نصب ایزوگام باید سطح مورد نظر تمیز شود و آلودگی های آن از بین برود و سپس باید ترك ها را پوشاند.
نصب ایزوگام
نصب ایزوگام یكی از مهم ترین بخش های عایق كاری می باشد. باید توجه كنید كه اگر ایزوگام با بهترین كیفیت ممكن را هم تهیه كنید ولی نصب ایزوگام را درست انجام ندهید غیر قابل كارآیی خواهد شد. برای نصب ایزوگام چراغ شعله پخش كن نیاز می باشد كه ایزوگام با داغ شدن نصب می شود. برای نصب ایزوگام تیغ موكت بری و دستكش نسوز و ماله بند نیز لازم است. برای نصب ایزوگام باید سطح مورد نظر تمیز شود و آلودگی های آن از بین برود و سپس باید ترك ها را پوشاند.
نصب ایزوگام
انواع ایزوگام طرح دار برای سطوح ساختمان : ایزوگام به صورت معمول شکل زیبایی ندارد و برای پوشش برخی محل‌هایی مثل دیوار ساختمان، استخر ها که در معرض دید و در محل رفت و آمد است ، ممکن است گزینه خوبی نباشد. به همین دلیل تولیدکنندگان ایزوگام برای رفع این مشکل انواع جدید ایزوگام را با طرح‌های مختلف و رنگ‌های متنوع تولید می‌کنند.معمولا ایزوگام طرح دار از نوع فویل‌دار و دولایه می‌باشد که دارای کیفیت عالی و طول عمر و دوام بالا است. از ایز
بهترین نوع ایزوگام
چگونه میتوان بهترین نوع ایزوگام یا بهترین برند ایزوگام را در بازار شناسایی کرد.خیلی از کارخانه های تولیدی ایزوگام که خود را بهترین معرفی میکنند و لقب بهترین برند ایزوگام رو به خود اختصاص داده اند به جرات میتوانم بگویم که کذب است.
چگونه میتوان بهترین نوع ایزوگام و برند ایزوگام را از بین صد ها کارخانه تولید کننده ایزوگام پیدا کرد؟
حتی کارخانه های تولید کننده های معتبری نیز در بازار وجود دارد که کیفیت محصولات آنها برای ه
ایزوگام مخصوص استخر در کرج و تهران: نصب ایزوگام استخر: ایزوگام ها در بسیاری از ساختمان و آپارتمان ها مورد استفاده قرار می گیرند. نصب ایزوگام استخر یکی از کاربردهای عایق های رطوبتی بوده که بسیار رایج می باشد و جهت آب بندی انواع استخر های کشاورزی , صنعتی , پرورشی ماهی … مورد استفاده قرار می گیرد. در عایق کاری می توان عایق پلیمری استخر به کار برد. آب بندی استخر با ایزوگام که نسبت به روش های دیگر راحت تر و دوام تر در نتیجه از نظر وقت و هزینه به صر
ایزوفیکس، چسب ایزوگام
ترمیم ایزوگام،جایگزین ایزوگام
پشت بام.دیوار جانبی.سرویس بهداشتی.استخر و .
دفتر فروش تهران
09912013845
آدرس صفحه اینستا:
Isofix_companyتیر کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
 

شرکت الوند راه یکی از شرکت های فروش و نصب ایزوگام و عایق های رطوبتی در تهران می باشد
که به طور کاملا جدی و حرفه ای کار خود را دنبال می کند.
شرکت الوند راه با نصب و فروش ایزوگام های شرکت های معتبر تولید کننده ایزوگام
و همین طور نصب بهترین ایزوگام ها به روش های کاملا اصولی و فنی رضایت مشتریان را همیشه جلب کرده است.
شرکت الوند راه آماده ارائه خدمات در این زمینه به مشتریان ایزوگام و عایق های رطوبتی می باشد.
ایزوگام چیست؟
ایزوگام فراورده‌ا
تخریب و فرسودگی ایزوگام خسارت های فراوانی به ساختمان وارد می آورد و نصب مجدد ایزوگام بسیار هزینه بر و وقت گیر می باشد
از این رو به کار بردن بعضی از راهکارها باعث می شود تا عمر ایزوگام خریداری  و نصب شده افزایش یابد.
راهکارهایی برای افزایش عمر ایزوگام
در متن زیر به بعضی از این راهکارها اشاره خواهیم کرد:
-زیرکاری مناسب نقش مهمی در افزایش دوام و عمر ایزوگام دارد.
تنظیم درست شیب سطح مورد نظر و زیرکاری با کیفیت و استحکام بالا یکی از این موارد
ایزوفیکس، چسب ایزوگام
ترمیم ایزوگام،جایگزین ایزوگام
پشت بام.دیوار جانبی.سرویس بهداشتی.استخر و .
دفتر فروش تهران
09912013845
آدرس صفحه اینستا:
Isofix_companyنماوا کلیپ 11 بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
پرایمر قیر تینری زیر سطح ایزوگام فروش نصب اجرا: شرکت گوهر ابنیه پایتخت با تولید و پخش پرایمر تینری در جهت انجام کلیه امور از جمله واکس روی ایزوگام  های فرسوده، زیر سازی ایزوگام روی آسفالت، سطوح سیمانی در راستای محافظت از سیمان ، بتن تعبیه شده است این محصول، تک جزئی بر پایه قیر لاستیکی است که قابلیت رقیق شدن با بنزین را داردچسب قیری عایق ساختمان
روش سیمان کاری روی ایزوگامدر محل‌های مختلف مانند استخرها و حوضچه‌های آب که نیاز به عایق‌کاری و پوشش‌های خاص مثل کاشی و سرامیک وجود دارد، گاهی از ایزوگام برای ایزولاسیون استفاده می‌شود. اضافه کردن یک لایه روی ایزوگام شامل سیمان، کاشی یا سرامیک نیازمند رعایت نکاتی است که برای افزایش عمر ایزوگام و نصب صحیح لایه‌های بیرونی ضروری هستند.حفاظت از ایزوگام در برابر آسیبنصب لایه‌های کاشی یا سرامیک روی ایزوگام ممکن است باعث آسیب آن شود و بناب
نمایندگی ایزوگام در شرق وغرب وشمال وجنوب تهران به صورت فعال آماده اجرای ایزوگام وعایقکاری پشت بام وسرویسهای ساختمان در تمام محله های غربی تهران میباشد. ایزوگام های شرکت عایقکاران نوین پوشش ۱-به تنهایی یک عایق کامل است ۲-تایید شده توسط موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ودارای نشان استاندارد ملی ایران میباشد ۳-وزن مناسب آن باعث جلوگیری از…شراره
ایزوگام ها انواع و دسته بندی های گوناگونی دارند که در این مطلب ما می خواهیم تعریفی از هر کدام از انواع ایزوگام ها و دسته بندی آن ها بر اساس لایه ایزوگام و همین طور تفاوت هایی که بر اساس آن دارند، ارائه دهیم.
قیمت ایزوگام نیز بر اساس لایه های آن متفاوت است.
تعریف ایزوگام یک لایه
بستر ایزوگام یک لایه فقط  لایه پلی استر سوزنی را دارد واز حوضچه مذاب قیر رد شده و  ممزوج شده با قیر است.
تعریف ایزوگام دولایه
بستر این نوع ایزوگام از دو لایه ی پل
 
ترمیم ایزوگام
گاهی اوقات ایزوگام سقف خراب می شود و همین خرابی موجب نفوذ آب به سقف و حتی دیوارهای ساختمان می شود.
در ابتدای کار باید قسمتی از ایزوگام که خراب شده است و اینکه به چه علتی خراب شده شناسایی شود.
در هنگام بارش باران،خرابی های ایزوگام خودشان را نشان می دهند و موجب نشت نم و رطوبت می شوند.
به همین علت می توان بعد از بارش باران این خرابی ها را شناسایی کرد.
و همچنین بوسیله آب نیز می توان از طریق حوضچه هایی که بر روی عایق ایجاد می شون
ایزوفیکس، چسب ایزوگام
ترمیم ایزوگام،جایگزین ایزوگام
پشت بام.دیوار جانبی.سرویس بهداشتی.استخر و .
دفتر فروش تهران
09912013845
آدرس صفحه اینستا:
Isofix_companyتیر کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
تفاوت ایزوگام اصل و تقلبی چیست؟
راه های بسیار زیادی برای تشخیص ایزوگام اصل از انواع تقلبی آن وجود دارد.
این موارد بیشتر در مورد ایزوگام های معروفی
مانند ایزوگام دلیجان، ایزوگام پشم شیشه ایران، ایزوگام شرق و . به وجود می آید.
معمولا بیشتر مشتریان ما خواهان ایزوگام دلیجان می باشند.
در کشور ما تقلب های بسیاری در مشتقات قیر به خصوص عایق های رطوبتی ایزوگام و قیر صورت می گیرد.
زیرا رول های ایزوگام بسیار شبیه یکدیگر هستند.
ایزوگام های تقلبی بس
امروزه استفاده از ایزوگام بسیار رواج پیدا کرده است و اکثرا از ایزوگام برای عایق کاری ساختمان ها استفاده می شود.
عمر ایزوگام به عوامل زیادی بستگی دارد که در متن زیر به طور مختصر به توضیح مهم ترین آن ها می پردازیم.
عوامل موثر در افزایش طول عمر ایزوگام

کیفیت ایزوگام

کیفیت ایزوگام از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل در طول عمر آن می باشد.
و طبق مواد اولیه تشکیل دهنده، کیفیت آن درجه بندی می شود.
و همین طور شرکت تولیدکننده نیز در این مورد نقش دار
مراحل نصب ایزوگام پشت بام در کرج : با توجه به سرد شدن هوا عایق بندی پشت بام ها یکی از موارد ضروری برای این فصل می باشد. برخلاف چند دهه گذشته که از آسفالت و قیر و گونی برای عایق بندی سطح پشت بام  استفاده می شد، . با گذشت زمان و تابش آفتاب به مرور خاصیت عایقی آن از بین می رفت و باید مجدد سطح پشت بام را عایق بندی کرد ولی  با پیدایش عایق های رطوبتی ایزوگام و مزیت های آن نسبت و قیر و گونی از ایزوگام  در تمام مراحل  ساختمان از جمله در مرحلهٔ پی و
خرید ایزوگام
امروزه برای عایق کاری اکثر ساختمان ها از ایزوگام استفاده می شود
و کیفیت و عمر ایزوگام به عوامل بسیاری بستگی دارد
که در هنگام خرید ایزوگام باید به این عوامل توجه کرد.
اگر قصد خرید ایزوگام را داریم باید به ایزوگام از لحاظ لایه بندی آن توجه کنیم.
-ایزوگام تک لایه دارای پلی استر دوخته شده می باشد و در مقایسه با ایزوگام دو لایه انعطاف بیشتری داشته و همچنین نازک تر است.
-ایزوگام دو لایه دارای تیشو و پلی استر بوده و نسبت به ایزوگام تک
تعویض و ترمیم ایزوگام کاری وقت گیر و دشوار و هزینه بر می باشد.
به همین جهت در ابتدا باید مواردی را که باعث افزایش عمر و استحکام ایزوگام می شود را رعایت کنیم.
در صورت تخریب و فرسوده شدن ایزوگام چاره ای جز تعویض و یا ترمیم ایزوگام نداریم
زیرا در غیر این صورت موجب نفوذ نم و رطوبت به ساختمان شده و خسارت های فراوانی به ساختمان وارد می آورد.
تعویض و ترمیم ایزوگام
بعد از بررسی ایزوگام تخریب شده نسبت به ترمیم و یا تعویض کردن آن تصمیم می گیریم.
ترمیم
 
فروش انواع ایزوگام فویلدار در کرج:یک نمونه از انواع ایزوگام‌‌‌هایی که در بازار وجود دارد به نام ایزوگام فویل‌دار ‌‌‌‌می‌باشد پیش از تولید ایزوگام برای عایق‌بندی پشت بام و مناطق گوناگون که نیاز به عایق‌کاری بود، توسط قیر استفاده‌‌‌‌ می‌کردند. پوشش ایزوگام فویل‌دار از آلومینیوم است که بیشتر مواقع در کارخانه بر روی ایزوگام پرس‌‌‌‌ می‌شود و یا پودر و نایلکس‌‌‌‌ می‌شود شرکت گو
ایزوگام سرویس بهداشتی حمام پشت بام نصب اجرا در کرج : نصب و اجرای ایزوگام سرویس بهداشتی و حمام ازموارد مهم درسازه و ساختمان بوده که جهت جلوگیری از ریزش کف سطوح و تجمع آب انجام می شود. می توان عایق کاری سرویس بهداشتی را با استفاده از قیرگونی انجام داد اما اجرای ایزوگام اگر درست و اصولی انجام شود نسبت به قیرگونی از نظر هزینه به صرفه تر می باشد و طول عمر بالایی دارد شرکت گوهر ابنیه پایتخت در انجام کلیه امور ایزوگام ساختمان، سرویس بهداشتی و حما
کاربردهای ایزوگام
ایزوگام در جاهای مختلف کاربردهای فراوانی دارد.
به طور مثال برای  پشت بام ساختمان ها،عایق بندی سرویس های بهداشتی و لوله ها و همچنین برای پوشاندن دیوارها کاربرد دارد.
با خرید ایزوگام مناسب و باکیفیت و نصب صحیح آن می توان ساختمان را در برابر نم و رطوبت و باد و باران حفظ کرد.
در این مطلب ما قصد داریم طریقه نصب صحیح ایزوگام بر روی دیوار را شرح دهیم.
نصب ایزوگام بر روی دیوار
جهت نصب ایزوگام بر روی دیوار لازم است تا داربست بست
 
ایزوگام چه تک لایه، چه دولایه، ممکن است باروکش آلومینیومی یا بدون روکش باشد اگر قصد دارید سطوحی مثل پشت ‌بام را ایزوگام کنید که در برابر تابش مستقیم نور خورشید و گرما قرار دارد، بهتر است از ایزوگام با روکش آلومینیوم یا اصطلاحاً ایزوگام فویل دار استفاده کنید و اگر قصدتان عایق ‌کاری پی ساختمان یا دیواره و کف سرویس‌های بهداشتی است، از نوع بدون روکش یا اصطلاحاً ایزوگام ساده استفاده کنید تا اقتصادی‌تر باشد.
کارخانه:08644231818
دفتر ت
 
ایزوگام چه تک لایه، چه دولایه، ممکن است باروکش آلومینیومی یا بدون روکش باشد اگر قصد دارید سطوحی مثل پشت ‌بام را ایزوگام کنید که در برابر تابش مستقیم نور خورشید و گرما قرار دارد، بهتر است از ایزوگام با روکش آلومینیوم یا اصطلاحاً ایزوگام فویل دار استفاده کنید و اگر قصدتان عایق ‌کاری پی ساختمان یا دیواره و کف سرویس‌های بهداشتی است، از نوع بدون روکش یا اصطلاحاً ایزوگام ساده استفاده کنید تا اقتصادی‌تر باشد.
کارخانه:08644231818
دفتر ت
روش های پایداری شیروانی های خاکی را چگونه دانلود کنیم؟
آیا میدانید روش های پایداری شیروانی های خاکی چیست و چگونه ایجاد میشود؟
Buy a paper about روش های پایداری شیروانی های خاکی with a secure payment.
در منزل خود به راحتی روش های پایداری شیروانی های خاکی را دانلود نمایید.
آیا تاکنون روش های پایداری شیروانی های خاکی را دریافت نکرده بودید؟
دانلود کاملا رایگان و قانونی روش های پایداری شیروانی های خاکی.
مختصر روش های پایداری شیروانی های خاکی
بروزترین پایان نام
 
ایزوگام فویلدار چیست؟
ایوزگام ها بر اساس نوع روکش خود به دو نوع ایزوگام فویلدار و ایزوگام بدون فویل تقسیم بندی می شوند
که در این مطلب ما قصد داریم تا شما را با ایزوگام فویلدار آشنا سازیم.
 
در برخی از انواع ایزوگام ها در کارخانه و در حین تولید
بر روی ایزوگام یک لایه فویل آلومینیومی بر روی ایزوگام پرس می شود.
 
بعضی فروشندگان مشتریان را به دلیل داشتن فویل آلومینیوم ترغیب به خرید ایزوگام می کنند
و آن را نشانه ی کیفیت برتر آن می دان
یکی از موارد مهمی که باعث پوسیدگی و تخریب ایزوگام می باشد نور خورشید می باشد.
لایه فویل در ایزوگام با انعکاس نور خورشید، از نرم و روان شدن قیر ایزوگام جلوگیری می کنند.
به همین دلیل به هنگام تولید ایزوگام یک لایه فویل آلومینیومی بر روی ایزوگام کشیده می شود.
و همین طور بخاطر جنبه های زیبایی آن معمولا در مکان های باز و در جاهایی که محل رفت و آمد و در دید هست،
از ایزوگام با روکش فویل دار استفاده می شود.
 
کاربرد فویل در ایزوگام
فویل هایی که در
 
ایزوگام چیست؟
ایزوگام فرآورده ای نفتی و نوعی عایق رطوبتی می باشد که در عایق کاری جاهایی
مانند پی ساختمان، پشت بام،دیواره ها،سرویس های بهداشتی و … کاربردهای فراوانی دارد.
انواع ایزوگام بر اساس لایه های آن
انواع ایزوگام ها را بر اساس لایه آن ها به دو نوع تک لایه و دولایه تقسیم بندی می کنند.
ایزوگام تک لایه
این نوع ایزوگام فقط یک لایه از پلی استر سوزنی دارد و ظریف تر و نازک تر بوده
و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به انواع دیگر ایزوگام دار
قیمت ایزوگام بر اساس محل مورد نظر ایزوگام حساب نمی شود و ركن اصلی در قیمت ایزوگام مقدار آن و همچنین متراژ استفاده از ایزوگام می باشد. برای قیمت ایزوگام متراژ پایه ای در نظر گرفته می شود و با توجه به آن ضریبی از آن متراژ به دست می آید كه برآورد قیمت ایزوگام انجام می گیرد. شركت های مختلفی با قیمت ایزوگام مختلف نصب ایزوگام را ارائه می دهند.
مورد دیگر كیفیت ایزوگام است برخی از برند های ایزوگام قیمت ایزوگام بالا تری را ارئه می دهند و این می تو
قیمت ایزوگام بر اساس محل مورد نظر ایزوگام حساب نمی شود و ركن اصلی در قیمت ایزوگام مقدار آن و همچنین متراژ استفاده از ایزوگام می باشد. برای قیمت ایزوگام متراژ پایه ای در نظر گرفته می شود و با توجه به آن ضریبی از آن متراژ به دست می آید كه برآورد قیمت ایزوگام انجام می گیرد. شركت های مختلفی با قیمت ایزوگام مختلف نصب ایزوگام را ارائه می دهند.
مورد دیگر كیفیت ایزوگام است برخی از برند های ایزوگام قیمت ایزوگام بالا تری را ارئه می دهند و این می تو
قیمت ایزوگام بر اساس محل مورد نظر ایزوگام حساب نمی شود و ركن اصلی در قیمت ایزوگام مقدار آن و همچنین متراژ استفاده از ایزوگام می باشد. برای قیمت ایزوگام متراژ پایه ای در نظر گرفته می شود و با توجه به آن ضریبی از آن متراژ به دست می آید كه برآورد قیمت ایزوگام انجام می گیرد. شركت های مختلفی با قیمت ایزوگام مختلف نصب ایزوگام را ارائه می دهند.
مورد دیگر كیفیت ایزوگام است برخی از برند های ایزوگام قیمت ایزوگام بالا تری را ارئه می دهند و این می تو
ایزوگام ها انواع مختلفی دارند که بر اساس روکش آن ها به سه دسته تقسیم می شوند:
- ایزوگام روکش دار سنگریزه ای
-ایزوگام روکش دار یا فویل دار
-ایزوگام بدون روکش
در متن زیر خصوصیات و کاربرد هر یک از ایزوگام های بالا توضیح داده خواهد شد.
ایزوگام روکش دار سنگریزه ای
این نوع روکش معمولا در جاهایی که رفت و آمد زیاد است و همچنین برای زیبایی جاهایی که در دید هستند استفاده می شود.
این نوع ایزوگام مقاومت و دوام زیادی دارد.
ایزوگام روکش دار یا فویل دار
رو
فروش ایزوگام مرغوب فویلدار مخصوص بام در گلشهر کرج: ایزوگام با روکش آلومینیوم هم یکی از انواع ایزوگام است که اغلب برای پوشش بام یا دیوارهایی که در معرض تابش نور آفتاب قرار دارند استفاده می‌شود. این روکش آلومینیومی دو مزیت مهم را برای ایزوگام ایجاد می‌کند.محافظت از ایزوگام در برابر نور مستقیم آفتاب، بازتاب نور آفتاب و کاهش جذب گرما در فصل تابستان ایزوگام با لایه محافظ آلومینیوم مانند یک آینه، نور آفتاب را به آسمان منعکس می‌کند و به وی
حمل و نگهداری و انبار کردن صحیح و اصولی ایزوگام ها عمر آن ها را به میزان زیادی افزایش می دهد.
از این رو به خاطر اهمیت این مساله در این مطلب ما قصد داریم
تا نکاتی را درباره روش های صحیح حمل و انبار کردن و نگهداری ایزوگام ها شرح دهیم.
روش های صحیح حمل و انبار کردن و نگهداری ایزوگام ها
- ایزوگام ها را تحت هیچ شرایطی حتی به مدت کوتاه نباید بر روی هم یا به صورت افقی قرار داد
زیرا احتمال بهم چسبیدن آن ها وجود دارد،
طریقه صحیح قرار دادن آن ها به صورت ع
09124882168 حقیقتپوشش سقف های شیبدار ویلاوسوله و با مصالح نوین و عایق بندی الی از بهترین مواد و ساخت شیروانی، سر درب، نما ی پیشانی ساختمان،فلاشینگ نماو آبروطراحی ، مشاوره، تولید و اجرای انواع سقف های شیروانی در سبک های متنوعیکی از موارد استفاده ورق های طرح سفال که محبوبیت زیادی پیدا کرده اند پوشش سقف های شیب دار ویلا و سوله می باشد.گروه صنعتی حقیقت با مجرب ترین طراحان و نصابان اجرای سقف شیروانی و تولید کننده انواع ورق های سقف شیروانی رنگی اعم
نصب ایزوگام
نصب ایزوگام یا همان عایق ساختمانی  به دلیل جلوگیری از نم و رطوبت از اهمیت زیادی  برخوردار است و
برای نگهداری درست از ایزوگام باید نصب آن به درستی صورت گیرد
تا بتواند عملکرد خوبی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و آب  به دیواره ها داشته باشد.
 
 
 
ایزوگام انواع مختلفی دارد  مانند ایزوگام هایی که یک لایه دارند
یا دو لایه دارند،یا ایزوگام ها روکش آلومینیومی دارند که برای سطوح در معرض آفتاب  مناسب است
یا ایزوگام ها
قیمت ایزوگام و آشنایی با انواع آن
ایزوگام چیست؟
ایزوگام پوششی است که برای عایق کاری پشت بام ساختمان ها در برابر نم و رطوبت و آب حاصل از باران و برف استفاده می شود.
در کل مواد تشکیل دهنده ایزوگام به طور عمده از قیر و الیاف مصنوعی می باشد
و عمر متوسط ایزوگام ها در صورتی که به خوبی از آن ها مراقبت شود، ۱۰ سال است.
 
از مزایا و ویژگی های ایزوگام می توان به محافظت در برابر نم و رطوبت، سهولت در نصب در مقایسه
با عایق کاری های قدیمی، تردد آسان و جذ
معرفی ایزوگام سنگریزه ای
ایزوگام سنگریزه ای از قیر و یک لایه پلی استر درست شده است.
ولی در لایه خارجی آن به جای فویل از سنگریزه استفاده می شود.
و به طور معمول ضخامت آن در حدود 2 الی 5.5 میلی متر است.
و به صورت یک لایه و یا دو لایه تولید می شود.
لایه های حامل آن بر اساس کاربرد ایزوگام مورد نظر
از انواع متفاوت تیشوی 60 تا 120 گرمی و یا پلی استر ترموباند با خصوصیات مختلف استفاده می شود.
که لایه حامل در هنگام تولید ایزوگام با یک لایه قیر پلیمری که کیفیت
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ازدواج و خانواده نهضت تفسیر قرآن شهرستان بابل هر چی که بخوای تابستون من دلم تنگه بوی بارونه ...! خان چاپ انجام پروژه های cloudsim پردازش ابری همه چی دبیرستان استعدادهای درخشان دستغیب کازرون