نتایج جستجو برای عبارت :

آقام یک بوسه

کربلا قبله ی عشقیمدی منیماوره گیم دفتر مشقیم دی منیمیازارام روحیمه ریحاندی آقامعالمین دردینه درماندی آقامبو حسین ذکر شرافت دی منهسوت ورنده آنام اورگتدی منهقره پیراهنیم عزت دی منهدییرم شاه شهیدان دی آقامعالمین دردینه درمان دی آقام
کربلا قبله ی عشقیمدی منیماوره گیم دفتر مشقیم دی منیمیازارام روحیمه ریحاندی آقامعالمین دردینه درماندی آقامبو حسین ذکر شرافت دی منهسوت ورنده آنام اورگتدی منهقره پیراهنیم عزت دی منهدییرم شاه شهیدان دی آقامعالمین دردینه درمان دی آقام
کانال نفیسه خاتون← aparat.com/nafisjoon-منم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام .نماوا کلیپ 10 بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
دانلود مداحی ایمان کیوانی یه نفس راحت کشیدم اون ساعت
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحییه نفس راحت کشیدم اون ساعت که نگام از دور به حرم افتادرسیده بودیم زود اینقده شیرین بود مجنون یادم رفت و شدم فرهادهر چی شینده بودم با این دوتا چشمم دیدماین دفعه جای عکسش خوده ضریحو بوسیدمغوغا بود درست شبیه یه رویا بوددستم زیارت عاشورا بود آره اونجا کروبلا بودثارالله آقام آقام آقامدلم آروم میزد گل دسته و گنبد هیچ وقت ندیده بودم ایننش رونمیره از
دانلود مداحی جواد مقدم فهمیدم از روزای سخت دنیا
جلسه هفتگی 5 آبان 1395هیئت بین الحرمین طهراننوحه شور
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحیفهمیدم از روزای سخت دنیاباید یه روزایی رو کم بیارمهر چی غمه توی خودم بریزمفقط برم رو به حرم بیارمحرم میبینمتمطمئنم که با چشمای ترم میبینمتحرم میبینمتدم مرگمم تورو بالای سرم میبینمتقرارمون سر جاشه بگو باشهنذار دل از تو جدا شه بگو باشهحسین حسین آقام آقام آقام آقام آقام آقاماسمتو مزه مزه کردم و بعد
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
((برای اولین بار به خودم اجازه دادم دست دراز کنم برای نوازش ِ طوقِ لب هایت ، خیلی با احتیاط ، آن طور که هر کسی شکوفه هایی راکه به يک تکانِ کوچک بندند ، دست می زند . )) (( صبح ها از شدت دلتنگی بیدار می شوم ، مثل بوی لاجورد لا به لای ملحفه هایِ تو حیاط ، دور تا حوض ، مثل بوسه امانت در باد دور خودم می چرخم و به اشتیاق این که باد از گونه ی تو بگذره ، لب های بیقرار من به باد بوسه می زنه )) (( چگونه می سپاری تن به بوسه های رقیبم ؟ نشانه بوسه ی من در کدام سوی
دانلود مداحی جواد مقدم همه حاجت من همینه امیرمحدیث امام حسین فرمود: ( کسی که ما را دوست بدارد, از ما اهل بیت است)نزهه الناظر و تنبیه الخاطر,ص 85 ح19متن شعر مداحیهمه حاجت من همینه امیرمحسینی بمونم حسینی بمیرمنمک خورده ی سفرتم شاه بی سرهمه هستیمو من گرفتم از این درز یادم نبر اون نفسهای آخریه نوکر به جز اربابش کیو دارهچشام منتظر لحظه ی احتضارهکه آقام بیاد پا رو چشمام بذارهحسین جان آقام جان آقام جان آقام ایهمه حاجت من همینه خدایییه روزی صدام بزنن
دانلود مداحی منم باید برم نریمانی
دانلود مداحی جدید سید رضا نریمانی بنام منم باید برم
منم باید برم مداحی سید رضا نریمانيکه برای بزرگداشت مدافعان حرم خوانده است.
حسین آقام آقام حسین آقام آقام آقاممنو يکم ببین یمو هم ببینببین که خیس شدم عرق نوکریمه ایندلم یه جوریه ولی پر از صبوریهچقدر شهید دارن میارن از تو سوریهمنم باید برم آره برم سرم برهنذارم هیچ حرومی طرف حرم برهیه روزیم بیاد نفس آخرم برهحسین آقام آقام حسین آقام آقام آقا
دانلود مداحی جواد مقدم دوباره چشمام پر از اشک
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحیدوباره چشمام پر از اشکدوباره غم تو دلم دارمعزی ایها الهادیببین برا تو عزادارمبه یاد سامرا گرفته دل نوادخیل صحن تو تموم انبیاتو قلب خستمو دادی شفاچی میشه بازمتو سامرا دوباره زائر تو باشمنزار به درد دوری تو مبتلا شمآقام آقام ایآقام امام هادیتو رو کشیدن بی امامهکسی نمی فهمهاین دردتو کوچه پیش چش مردمچجوری می بردن این مردنفس نفس زدهبه پشت مرکباسوار
هوای بوسه دارم , از لب سرخ یارم
به جز هوای بوسه , کاری دیگه ندارم
تا که تورو میبینم , لبامو ور میچینم
تا از لبای سرخت , یه باغ گل بچینم
وقتی که یار ملوس , تو باغ دل عروس
میخوام هزار تا بوسه , يکی دوتا خیلی لوس
هر چی میگم موچ موچ , جواب میدی نوچ نوچ
هر چی میگم موچ موچ , جواب میدی نوچ نوچ[Music] Darkhasti
 
 
اگر چشم مدخل روح باشد، آنوقت میتوان گفت که لب هم راهرو ذهن اسـت. مــا افکار خود را با يک لبخند انتقال می دهیم، عشق را در کلمـات می گنجانیم و علایق خود را با بوسه ابراز می نماییم. در يک بوسه مطالب عمیقی وجود دارد که بیان آن ها فرای لغات و کلمات است.
 انجمن زوج جوان ،راهنمایی و مشاوره ی زوجهای جوان
شعر مداحی سید مجید بنی فاطمه به نام جان آقام سنه قربان آقام 
Text Maddahi Seyyed Majid Banifateme Called Jan Agham Sana Ghorban Agham
♫✿♬جان آقام سنه قربان آقام؛ سید العطشان آقام♫✿♬♫✿♬جان آقام سنه قربان آقام؛ سید العطشان آقام♫✿♬
♫✿♬جان آقام سنه قربان آقام؛ سید العطشان آقام♫✿♬♫✿♬جان آقام سنه قربان آقام؛ سید العطشان آقام♫✿♬
منبع : http://melotext.ir/
 
متن شعر مداحی جان آقام سنه قربان آقام سید مجید بنی فاطمهmatnetaraneh.rozblog.com
بوسه منجمد چیست؟برای این کار يک تکه یخ کوچک را دهان خود بگذارید سپس دهان خود را باز کنید و يک بوسه از همسر خود بفرمائید (البته با زبان خود تکه یخ را تکان دهید) این بوسه فرانسوی می باشد.

روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ
با بوسه به لبهای تو، پیوند قشنگ است این رابطه ی گرم ِ خوشایند قشنگ است ای کاش به دورِ تو بگردم همه ی عمر در بند توآم، آه که این بند قشنگ است ! در محضر عشقیم ، خدا شاهدمان است لبخند بزن آینه ، لبخند قشنگ است ! با من نکند خاطرت از عشق برنجد بیزارم از این دلهره هر چند قشنگ است ! ای قوی گلوناز ! چه زیبا شدی امشب ! بر گردنت از بوسه گلوبند قشنگ است ! در بستری از عاطفه در حال وصالیم دریاب که این لطف خداوند قشنگ است.
به كسی كینه نگیرید! دل بی كینه قشنگ است! به همه مهر بورزید به خدا مهر قشنگ است! دست هر رهگذری را بفشارید به گرمیبوسه هم حس قشنگی است! بوسه بر دست پدر بوسه بر گونه مادر لحظه حادثه بوسه قشنگ استبفشارید به آغوش عزیزان , پدر و مادر و فرزند به خدا گرمی آغوش قشنگ استنزنید سنگ به گنجشك پر گنجشك قشنگ است! پر پروانه ببوسید! پر پروانه قشنگ است نسترن را بشناسید یاس را لمس كنید!به خدا لاله قشنگ است همه جا مست بخندید! همه جا عشق بورزید سینه با عشق قشنگ است!بشنا
دانلود مداحی حسین سیب سرخی این عشقی که به سر من افتادهشب ۱۹ رمضان ۹۸مداحی شور جدید
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحیاین عشقی که به سر من افتادهواسه همین حالا نیست ازلیه مادرزادههر کی شد خراب حسین آبادهبرکت اشک مارو خود بی بی زهرا دادهدنیا ارزشی نداره خودت برا کسی خراب نکنبهترین رفیقتم یه روز میرهرو کسی بجز حسین حساب نکنهمه دین و دنیام حسینخیلی تورو میخوام حسینهمیشه بدهکارتم آقام آقام آقام حسینمتن مداحی این عشقی که به س
دانلود مداحی جواد مقدم جز اسمت هیچ حرفی تو گوش دل نمیره
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحیجز اسمت هیچ حرفی تو گوش دل نمیرهمنو اومدم رقیه دستامو بگیرهحسین حسینمنو همینجوریبد و خوب بخر درهمزخم دل از دوریفقط کربلا است مرحممستم و سرگردون به حرم آقاباز آقا منو برگردونتو شاه و سلطانیمنم نوکر ناقابلی امعبد رقیه امولی خوب ذاتا ابوفاضلی امآقام آقام آقام حسینخوب یا بدم پای تو حساب کتابماگه خدا قبول کنه کلب ربابمحسین حسینمادر ما
دانلود مداحی وحید شکری دنیا ارزشی نداره
نوحه شور
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحیاین عشقی که به سر من افتادهواسه همین حالا نیست ازلیه مادرزادههر کی شد خراب حسین آبادهبرکت اشک مارو خود بی بی زهرا دادهدنیا ارزشی نداره خودت برا کسی خراب نکنبهترین رفیقتم یه روز میرهرو کسی بجز حسین حساب نکنهمه دین و دنیام حسینخیلی تورو میخوام حسینهمیشه بدهکارتم آقام آقام آقام حسینمتن مداحی دنیا ارزشی نداره وحید شکریعمریه
دانلود مداحی جواد مقدم یه روزی به کار میام منو نگه دار
شب دوم محرم 1398هیئت بین الحرمین طهراننوحه شور
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحییه روزی به کار میام منو نگه داراینه هر شب خواهشم این التماسمگاهی وقتا آدما میان و میرنتا بدونم تو فقط میمونی واسمبدون تو دلم آشوبه کی غیر تو برام محبوبهازت یه کربلا میخوام و کنج حرم بمیرم خوبهحسین آقام آقام ثاراللهمتن مداحی یه روزی به کار میام منو نگه دار جواد مقدماز بدی هام به کسی چیزی نگفتیآبرو
دانلود مداحی جواد مقدم ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا
شب دوم محرم 1392هیئت خادم الرضا قمنوحه شور
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحیارباب قرار ما یه سفر کرب و بلاارباب چه بی نظیره سحر کرب و بلاارباب منو بخر و ببر کرب و بلاارباب اگر چه که کار ما هی بدیهارباب دلم رو برا تو آوردم هدیهارباب کبوتر دل من گنبدیهمن و زاری هاشبا با شور و عزاداری هامیره از یادم گرفتاری هاتو دامت هستماسیر عشق و مرامت هستممضافاً اینکه غلامت هستمجز تو کیه نور عین
دانلود مداحی جواد مقدم اربابم منو دست عنایت تو
شب دوم ایام مسلمیه 1396هیئت بین الحرمین طهراننوحه شور
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحیاربابم من و دست عنایت تومیخوام از تو حمایت توگناه من زیاده حسین امیدمه رضایت تودنیا نامرده منو از تو جدا کرده تورو خدا گاهی زیر پاتو ببینمردم از درد دوری گنبد زرد باصفای آقام یل ام بنینسالار زینب آقام آقام حسین عزیز زهرااربابم زبون زده سخاوت تواونی که بی نهایت توبه یه دنیا می اَرزه حسین یه لبخند ر
بین الحرمین وحرم آقام حسین وحرم آقام ابالفضل
بین الحرمین وحرم آقام حسین وحرم آقام ابالفضل
 
بهرمن سائل مددارباب حسین و كرم آقام ابالفضلمجنون حسینم مدیون ابالفضل
مجنون حسینم مدیون ابالفضل
 
كاشكی پا بگیره این ی ها پشت در سردابام پی تری فول
دانلود مداحی جواد مقدم عشق توئه که قلبم به روضه ميکشونه
شب دوم ایام مسلمیه 98هیأت بین الحرمین طهرانپنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸نوحه واحد
 
برای دانلود کليک کنید
 
متن شعر مداحیعشق توئه که قلبم به روضه ميکشونهعشق توئه که باعثش اگه شدم دیوونهعمری مدال سینه بر این کبود عشقهآقا خیلی دوست دارم نشون به این نشونههمین که گل ميکنه اسم تو رو لبمتو هر نفس هر تپش در تاب و تبمبه عشق تو یاحسین اینو جار میزنمکه جون سقا قسم نوکر زینبممیونه عشقت که به شور و شی
رفتم وسایلم بردارم محوطه تاريک بود زیرآلاچیق یه پسر رو درحال بوسیدن پیشونی دختر دیدم. لذت زیادی داره بوسه های یواشکی.ازاینجایی که هستم صحنه های زیادی میبینم ،،، دلم به حال نسل جوون میسوزه ما دهه شصتی ها یجور فنا شدیم اینا یه جور دیگه.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
mohre8 رزرو تور زمینی وان از تبریز بهترین سهام برای خرید خرید اینترنتی اینجا همه چی هست فرزند دوم جدیدترین سریال های ترکیه جواب بازی آهــنگـستآن ایــرانـی